Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Privacy Statement  |  Webdesign: DG Graphic Design © 2015-2021
Pinetum Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125
Hilversum, Netherlands
info@pinetum.nl
ig fb fb

Plantencollecties


Coniferen    |    sluiten »
Plantencollecties - Coniferen

Van deze groep planten zijn verreweg de meeste leden wintergroen, en ze zijn allemaal kegel- of kegelbes-dragend. Zowel de naalden (bladeren!) als de schubvormige bladeren blijven vaak meerdere jaren aan de bomen zitten. De Larix, de Pseudolarix, de Ginkgo, de Metasequoia en de Taxodium zijn uitzonderingen hierop; de Larix is hiervan de meest bekende.

Coniferen zijn windbestuivers. Zij komen voor op alle delen van de aarde (met uitzondering van de polen) en behoren dan ook tot de belangrijkste groepen planten ter wereld. Ze kenmerken zich door hun vermogen onder vaak extreme omstandigheden te kunnen groeien. In de ontwikkeling van de naalden zien we belangrijke aanpassingen terug. Coniferen die op of vlakbij de poolcirkel groeien hebben kleine, vaak bijna ronde naaldjes, omdat de graad van verdamping daar laag is. In de tropen zijn de naalden meest groot en plat. Dat garandeert een grote verdamping (afkoeling) van de plant.

Cycadeeën   |    lees meer »
Plantencollecties - Cycadeeën

Cycadeeën of Cycaspalmen zien er vaak uit als palmen en hebben grote, knolvormige stammen. Ieder jaar maken ze een nieuwe bladerenkroon en, als de planten oud genoeg zijn, mannelijke of vrouwelijke kegels. Deze bijzondere groep van planten vinden we in zowel de oude als in de nieuwe wereld. Ze zijn de oudste nog levende vorm van de Gymnospermen.

Geen van de Cycadeeën mag als winterhard worden beschouwd. In het Pinetum staan de meeste planten in een speciaal voor hen ingerichte kas, de muurkas. Tijdens de zomermaanden staan de meeste buiten. Naast enkele zeldzame soorten als Encephalartos lehmanii (Zuid-Afrika) en Cycas apoa (Nieuw Guinea) komen we ook de Cycas revoluta tegen. Deze vredespalm is gewoon te koop in de tuincentra.

Ephedra's   |    lees meer »
Plantencollecties - Ephedras

Ephedra's zijn veelal onooglijke planten die maar weinig in een mens wakker maken. Op het eerste gezicht lijken ze allemaal op elkaar; een uitzondering hierop is er niet echt. Ze zien er uit als dik gras, of misschien wel meer als paardenstaarten (Equisetum). De plant komt voornamelijk voor op de ruige bodems van droge bergachtige streken. Ze zijn redelijk winterhard en zijn buiten in de tuin vooral vlak voor de muurkas te vinden.

Van de planten wordt het bekende ephedrine gewonnen, voor gebruik in de medische wereld. De zaden zijn erg in trek in Amerika en Zuid-Oost Azië, waar men er thee van trekt. De collectie van het Pinetum omvat vierendertig soorten en is daarmee waarschijnlijk de grootste van de wereld.

Rododendrons   |    lees meer »
Plantencollecties - Rododendrons

Deze groep kennen we allemaal. Het zijn de planten die we in april vaak in grote tuinen en parken zo prachtig kunnen zien bloeien. Die meestal rode, witte en paarse soorten zijn er slechts drie van de meer dan honderd, voor het overgrote deel uit het wild verzamelde, soorten die het Pinetum tot haar collectie mag rekenen.

Eigenlijk begint de bloei al in februari, en stopt die pas in augustus. En buiten de bloeitijd is de variatie van bladeren alleen al de moeite waard om deze planten in de tuin te hebben. In de collectie zijn Rododendrons te vinden met blaadjes van drie tot 450 millimeter lengte. De verzameling is het hele jaar de moeite van het bekijken meer dan waard.

Tasmaanse planten   |    lees meer »
Plantencollecties -

Sinds 2001 heeft het Pinetum een Tasmaanse plantenhoek, voor de ingang van de grote kas. Naast boomvarens (Dicksonia antartica) groeien daar een aantal planten die in het wild alleen op Tasmanië voorkomen. Sommige worden in hun voortbestaan bedreigd. Tijdens de zomermaanden geven deze planten een exotische tint aan de tuin.

Een ware bijzonderheid is de Lagarostrobus franklinii, een conifeer uit Tasmanië, waarvan de moederplant veertienduizend jaar oud is!

Collectie Pinetum Blijdenstein en de wetenschap   |    lees meer »
Plantencollecties

In Nederland kennen we zeventien botanische tuinen, die beschikken over plantencollecties met een wetenschappelijke achtergrond. Gezamenlijk omvatten zij vele tienduizenden exemplaren. De collecties zijn verenigd in de Nationale Plantencollectie (NP).

Niet alle planten of groepen komen in aanmerking voor toelating tot de NP, die wordt gecoördineerd en actief gecontroleerd door de Stichting Nationale Plantencollectie. Tuinen hebben zich in de loop van de jaren op basis van onderlinge afspraken vergaand gespecialiseerd. De bedoeling hiervan is het realiseren van een brede spreiding, in diversiteit, van de planten op aarde.

Pinetum Blijdenstein verzorgt een aantal belangrijke specialisaties binnen de NP en is, verhoudingsgewijs, een van de grootste participanten. Van een overzicht van de andere NP tuinen kunt u in het bezit komen via de Nationale Plantencollectie.

Buiten de deelname in de Nationale Plantencollectie is het Pinetum, in internationaal verband, lid van de IUCN Conifer Specialist Group, waarin top-specialisten uit de hele wereld zitting hebben. Zij houden zich bezig met de inventarisatie van en rapportage omtrent coniferen in hun natuurlijke, wereldwijde, verspreidingsgebieden.

Collectiebeheer   |    lees meer »
Plantencollecties

Het behoud en de mogelijke uitbreiding van de rijkdom aan soorten en de wetenschappelijke kwaliteit van de collectie is het hoofddoel van een ambitieus beheers- en verwervingsplan.

Daarnaast streeft het Pinetum er naar om een representatief beeld van de naaktzadigen wereldwijd te geven. Daarom beoogt het plan de collectie zodanig uit te breiden dat van ieder genus naaktzadigen meer dan de helft van het aantal soorten in de collectie aanwezig is, met nadruk op bedreigde soorten. Daarbij is er binnen het kader van de NP bijzondere aandacht voor de coniferen, in het algemeen, de Cycadeeën, de Ephedra's en rododendrons.

« terug naar vorige pagina