l fb ig

Stichting Pinetum en Bestuur

Stichting Pinetum Blijdenstein

Om de toekomst van de collectie en de tuin veilig te stellen is Pinetum Blijdenstein in 2000 ondergebracht in een zelfstandige stichting, Stichting Pinetum Blijdenstein. De stichting is gevestigd in Hilversum en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 411 99 999.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Bestuur
Drs. Robbert Willink (voorzitter)
Mr. Robert Frehen (secretaris)
Dr. ir. Dennis R. Muntslag (penningmeester)
Em. Prof. Dr. Jan Wolf
Prof. Dr. Peter Van Tienderen
Mw. Tanja Goderie
Drs. Sjirk Kok
Mw. Joke Parrée

Raad van advies
Dr. Z. Debreczy
M. Gardner MBE, VMM
Drs. W. Ferwerda
H. van Kempen
Dr. I. Rácz
R. van Soldt
Dr. P. Knopf

Wetenschappelijk collectiebeheer
Dr. Rob Kruijt

Beheerder
Dhr. Hans Van Roon

De leden van het bestuur en de raad van advies ontvangen geen bezoldiging. Daarnaast zijn er nog ruim 40 mensen als vrijwilliger actief in de tuin, het bezoekerscentrum en voor andere functies.

l fb ig
Pinetum