l fb ig

Steun het Pinetum: ANBI


ANBI

Stichting Pinetum Blijdenstein is geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) - RSIN 809 674 877. ANBI betekent dat donaties en giften aan het Pinetum fiscaal aftrekbaar zijn. Culturele ANBI betekent dat u in uw aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mag opnemen. Neem voor meer informatie contact op met Pinetum Blijdenstein of kijk op: www.anbi.nl


Stichting Steunfonds Pinetum Blijdenstein

Het Pinetum Blijdenstein beschikt over een beperkt vermogen, dat wordt beheerd door een aparte stichting, de Stichting Steunfonds Pinetum Blijdenstein. Ook deze stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN 807 142 451
Volgens de statuten heeft de stichting ten doel:
1. Stichting Pinetum Blijdenstein van voldoende middelen te voorzien om het Pinetum in stand te houden, inclusief de plantencollectie en de opstallen.
2. Het vermogen van de stichting mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.

De stichting is gevestigd in Hilversum en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 320 70 003. Vestigingsadres: Van der Lindenlaan 125, 1217 PJ Hilversum; postadres: Postbus 49, 1200 AA Hilversum.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Dr. Ir. D.R. Muntslag (voorzitter), drs. F.R. Willink (secretaris) en Ir. J.Th.W. Blijdenstein (penningmeester). Het bestuur van deze stichting is onbezoldigd. De Stichting ondersteunt Pinetum Blijdenstein met een jaarlijks bijdrage in de orde van € 25.000,-.


Download:

l fb ig
ANBI