l fb ig

Steun het Pinetum

Het Pinetum kan niet bestaan zonder de bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen. U kunt het Pinetum op allerlei manieren steunen. Door vriend te worden bijvoorbeeld, dan mag u in ruil het hele jaar door naar binnen. Of misschien wilt u wel een van de bomen in het Pinetum adopteren. In de afgelopen tien jaar zijn enkele schenkingen en legaten voor het Pinetum van groot belang geweest, dat kan dus ook.

Omdat het Pinetum is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft over een ontvangen schenking geen belasting te worden afgedragen. De volledige schenking komt dus ten goede aan het Pinetum.


Vriendenkaart

U wordt Vriend van het Pinetum door een jaarkaart te bestellen. Met een jaarkaart heeft u het gehele jaar toegang tot het Pinetum Blijdenstein, en u steunt het Pinetum met uw bijdrage en betrokkenheid. Bovendien heeft u op vertoon van de jaarkaart toegang (maximaal twee personen per kaart) tot de botanische tuinen van Amsterdam, Delft en Leiden. Adressen vindt u op de websites van deze botanische tuinen.

Eenpersoonsjaarkaart: € 20,00
Meerpersoonsjaarkaart (maximaal 4 personen): € 35,00

Aanvragen Jaarkaart
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u uw jaarkaart hier aanvragen. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt u bij ons als Vriend geregistreerd. Enige tijd later ontvangt u de jaarkaart.

Jaarkaart cadeau:
U kunt natuurlijk ook iemand anders Vriend van het Pinetum maken door een jaarkaart cadeau te geven. U stuurt ons de gegevens toe van diegene, aan wie u de jaarkaart cadeau wilt geven, en uw eigen gegevens daaronder ("Aangeboden door"). Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt de nieuwe vriend geregistreerd. Enige tijd later ontvangt hij/zij de jaarkaart en ontvangt u de rekening.


Vrienden-/jaarkaart voor het leven  |  Boomadoptie  |  Sponsor

Vrienden-/jaarkaart voor het leven
Als 'Vriend voor het leven' ontvangt u, zolang u leeft, jaarlijks een meerpersoonsjaarkaart (max. 4 personen), die u toegang geeft tot het Pinetum, met twee maal per jaar Blijdenstein Nieuws en regelmatig de Nieuwsbrief per e-mail.

Jaarkaart voor het leven: € 450,-

Boomadoptie
Particulieren en bedrijven kunnen een boom adopteren voor een periode van vijf jaar of langer, al dan niet in de vorm van een lijfrente. Vermelding van uw adoptie bij de boom is mogelijk, maar natuurlijk niet verplicht. De adoptiekosten zijn minimaal € 250,- per jaar. Wie een boom adopteert ontvangt gedurende de adoptieperiode jaarlijks een meerpersoonsjaarkaart.

Sponsor
Voor sponsoring en schenkingen kunt u te allen tijde contact opnemen. Ook kunt u één van de bestuursleden persoonlijk benaderen.


Lijfrente  |  Schenkingen en Legaten

Schenking bij (notariële) overeenkomst (5 jaar lijfrente)
Periodiek schenken betekent dat u gedurende een langere periode een vast bedrag schenkt aan Pinetum Blijdenstein. Deze manier van schenken is voor u fiscaal aftrekbaar als u dat minimaal vijf jaar achter elkaar doet en het laat vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en het Pinetum, bijvoorbeeld met het formulier 'Periodieke gift in geld' van de Belastingdienst. Het Pinetum hanteert hiervoor een minimum donatie van € 75,- per jaar. Aangezien het Pinetum een Culturele ANBI is, mag u in uw aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift opnemen.

Schenkingen en legaten
Zowel eenmalige schenkingen als legaten kunnen indien gewenst gekoppeld worden aan een specifiek project.

l fb ig
Pinetum