Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Privacy Statement  |  Webdesign: DG Graphic Design © 2015-2023
Pinetum Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125
Hilversum, Netherlands
info@pinetum.nl
ig fb fb
Pinetum

Verantwoording

De leden van het bestuur en de raad van advies zijn onbezoldigd. Daarnaast zijn er nog ruim 40 mensen als vrijwilliger actief in de tuin, het bezoekerscentrum en voor andere functies.


Download:

 •  Statuten Stichting Pinetum Blijdenstein

 •  Jaarrekening Stichting Pinetum Blijdenstein (2021)
 •  Activiteitenverslag Stichting Pinetum Blijdenstein (2021)

 •  Jaarrekening Stichting Pinetum Blijdenstein (2020)
 •  Activiteitenverslag Stichting Pinetum Blijdenstein (2020)
 •  Standaardformulier Publicatieplicht ANBI (2020)

 •  Jaarrekening Stichting Pinetum Blijdenstein (2019)