Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Privacy Statement  |  Webdesign: DG Graphic Design © 2015-2023
Pinetum Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125
Hilversum, Netherlands
info@pinetum.nl
ig fb fb
Pinetum

Stichting Pinetum en Bestuur


Stichting Pinetum Blijdenstein

Om de toekomst van de collectie en de tuin veilig te stellen is Pinetum Blijdenstein in 2000 ondergebracht in een zelfstandige stichting, Stichting Pinetum Blijdenstein. De stichting is gevestigd in Hilversum en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 411 99 999.


Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Bestuur   Wetenschappelijk collectiebeheer
drs. Robbert Willink voorzitter dr. Rob Kruijt
mr. drs. Nicolien van Vroonhoven-Kok vice-voorzitter  
mr. Jacqueline Spronk secretaris Raad van advies
Bart van Gilse penningmeester dr. Z. Debreczy
em. prof. dr. Jan Wolf M. Gardner MBE, VMM
prof. dr. Peter Van Tienderen drs. W. Ferwerda
Tanja Goderie H. van Kempen
drs. Sjirk Kok dr. I. Rácz
    R. van Soldt
Beheerder Hans Van Roon dr. P. Knopf

De leden van het bestuur en de raad van advies ontvangen geen bezoldiging. Daarnaast zijn er nog ruim 40 mensen als vrijwilliger actief in de tuin, het bezoekerscentrum en voor andere functies.