Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Privacy Statement  |  Webdesign: DG Graphic Design © 2015-2022
Pinetum Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125
Hilversum, Netherlands
info@pinetum.nl
ig fb fb

Wat is er te doen?

zondag 9 oktober - Maandelijkse themarondleiding 'Op drift'

Iedere tweede zondag van de maand om 14.00 uur. De rondleiding duurt ca. een uur en u hoeft zich niet vooraf op te geven. Kosten: entree.  |  lees meer »


zondag 11 december - Kerstmarkt 'Natuurlijkl'

Op zondagmiddag 11 december kunt u vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur de kerstmarkt bezoeken in onze tuin. Gezellige kerstssfeer, lekkere snoeperijen, leuke kadootjes, alles in een natuurlijke omgeving. Meer info volgt nog.


het hele jaar - Neuzen in het Pinetum

Wandelroute "Neuzen in het Pinetum". Voor de blinden en slechtzienden is een speciale wandelroute langs enkele coniferen met een specifieke geur en bijbehorend verhaal. Aan de buitenkant van bezoekerscentrum Klein Vogelenzang hangt een kast met info hierover, ook in braille-schrift.  |  lees meer »


hele jaar - Kinderspeurtocht

Ook voor kinderen vanaf acht jaar kunt u een leuke en leerzame speurtocht door de tuin van Pinetum Blijdenstein downloaden. De speurtocht is opnieuw uitgezet met groene cijferbordjes.  |  klik hier voor downloaden »